• T6. Th7 19th, 2024

FinTech Vietnam

FinTech Việt Nam

Nền tảng giao dịch phi tập trung Các sản phẩm của Orbits được công nhận rộng rãi và các đại sứ cộng đồng cùng nhau xây dựng một cộng đồng toàn cầu

Orbits, một nền tảng giao dịch phi tập trung, đang trở thành một dự án mới thu hút nhiều sự chú ý trong ngành công nghiệp web3. Orbits là một…

Trò chơi KING multi-win: hộp bí ẩn NFT khủng long cấp cao + khai thác số học

Từ vấn đề tài chính đến lối chơi, GameFi ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn khi các kịch bản có thể tiếp cận tiếp tục mở rộng,…

NFT Addictions – Hướng tới Thế giới, Hướng tới Tương lai

Trong những năm gần đây, quá trình số hóa của Trung Quốc đã tăng tốc trở lại và nghệ thuật kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain đã trở…

0x90 là ai

0x là địa chỉ bắt đầu của chuỗi công khai, viết tắt của ngành công nghiệp blockchain. 90 trong 0x90 là nhãn cho độ tuổi của nhóm công ty, là một…

Để khởi chạy NFT của nền tảng giao dịch MetaTrads và tạo ra huyền thoại về tài sản!

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của thị trường NFT, sự cạnh tranh về các nền tảng giao dịch NFT ngày càng trở nên gay gắt. MetaTrads là…