• Sat. Nov 26th, 2022

HWZ

  • Home
  • NFT Addictions – Hướng tới Thế giới, Hướng tới Tương lai

NFT Addictions – Hướng tới Thế giới, Hướng tới Tương lai

Trong những năm gần đây, quá trình số hóa của Trung Quốc đã tăng tốc trở lại và nghệ thuật kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain đã trở…

0x90 là ai

0x là địa chỉ bắt đầu của chuỗi công khai, viết tắt của ngành công nghiệp blockchain. 90 trong 0x90 là nhãn cho độ tuổi của nhóm công ty, là một…

Để khởi chạy NFT của nền tảng giao dịch MetaTrads và tạo ra huyền thoại về tài sản!

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của thị trường NFT, sự cạnh tranh về các nền tảng giao dịch NFT ngày càng trở nên gay gắt. MetaTrads là…

Để khởi chạy NFT của nền tảng giao dịch MetaTrads và tạo ra huyền thoại về tài sản!

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của thị trường NFT, sự cạnh tranh về các nền tảng giao dịch NFT ngày càng trở nên gay gắt. MetaTrads là…

Một nhóm đang nổi lên trong ngành công nghiệp blockchain: Nhóm HyperLedger

Nhóm HyperLedger nếu không có một đội ngũ tuyệt vời được hỗ trợ thì sẽ không thể vươn lên. Dưới sự bảo trợ của HyperLedger Group , X-Force tập trung vào các khoản đầu tư và Apis News tập…

Gereiko : Creating the World’s Leading Metaverse Entertainment Social Ceiling Dimensiona DAO

Hello everyone , my name is Gereiko! I am Founder of Dimensiona DAO organization , CEO of DimensionaDAO . We will build a decentralized Bilibili, pixiv metaverse entertainment and social…

Kỷ nguyên mới của Silicoin – Cách chơi MetaHero GameFi với SIT?

Cập nhật:  ngày 21 tháng 4 MetaHero là một trò chơi hay kết hợp tổng hợp anh hùng, nâng cấp nhân vật, phòng thủ đứng và kiếm tiền trong khi chơi,…

MetaTrads, BNB của mạch giao dịch NFT

Với sự gia tăng của khái niệm metaverse,NFT (Non-Fungible Token) cũng đã trở thành một đối tượng phổ biến, với sự xuất hiện của các giao dịch cao ngất trời,…

In-depth analysis of Starfish OS: Open the Web3.0 Era with GameFi+NFT

Starfish OS aims to create a starfish-style organizational consensus and collaboration platform, bringing together users, communities, media, institutions and other stakeholders to promote the development of Web3.0. At the same…

MetaX Game public beta test with 65ETH Prize

#MetaX Game Bounty Beta Contest# Are you a metaverse super player? If yes, join us the MetaX Game bounty beta test. Total 200,000 USDT Super Prize Pool! Date of competition:…