• T7. Th5 25th, 2024

FinTech Vietnam

FinTech Việt Nam

Tháng: Tháng Tám 2023

  • Home
  • Tập đoàn 888 của Anh tham gia vào ngành công nghiệp blockchain và phát hành SushiChain để tạo ra một hệ sinh thái DeFi mới

Tập đoàn 888 của Anh tham gia vào ngành công nghiệp blockchain và phát hành SushiChain để tạo ra một hệ sinh thái DeFi mới

Năm 2023, năm đầu tiên kết thúc đại dịch toàn cầu mới, nó cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với nền kinh tế và doanh nghiệp của…

Tại sao SushiChain, một sản phẩm DeFi thuộc Tập đoàn 888 của Anh, lại đáng tin cậy?

Hiện tại, giá trị thị trường của thị trường mã hóa toàn cầu đã vượt quá 1 nghìn tỷ đô la Mỹ, với hơn 26.000 loại tiền điện tử. Ngoài…